Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Partneri

Obec Zboj

Založená bola na základe valašského práva obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Prvýkrát je písomne doložená v roku 1567 pod názvom Zboy. Patrila k Humenskému panstvu rodiny Drugethovcov, poslednými vlastníkmi boli Szirmayovci. V súčasnosti má 480 obyvateľov.

Obec Stakčín

Založená bola na základe valašského práva obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Prvýkrát je písomne doložená v roku 1317 pod názvom Zaktson. V obci sa našli archeologické nálezy z mladšej doby kamennej a doby medenej. Patrila k Humenskému panstvu rodiny Drugethovcov, poslednými vlastníkmi boli Weihnainovci. V súčasnosti má 2400 obyvateľov.

Obec Kolonica

Založená bola na základe valašského práva obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Prvýkrát je písomne doložená v roku 1548 pod názvom Klanycza. Patrila k Humenskému panstvu rodiny Drugethovcov, poslednými vlastníkmi boli Lobkoviczovci. V súčasnosti má 600 obyvateľov.

Obec Ubľa

Obec Ubľa Založená bola na základe valašského práva obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Prvýkrát je písomne doložená v roku 1343 pod názvom Oblya. Patrila k Humenskému panstvu rodiny Drugethovcov, poslednými vlastníkmi boli Szerenyovci.

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

loga
Real time web analytics, Heat map tracking