Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Obec Stakčín

Založená bola na základe valašského práva obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Prvýkrát je písomne doložená v roku 1317 pod názvom Zaktson. V obci sa našli archeologické nálezy z mladšej doby kamennej a doby medenej. Patrila k Humenskému panstvu rodiny Drugethovcov, poslednými vlastníkmi boli Weihnainovci. V súčasnosti má 2400 obyvateľov.

Najstaršími pamiatkami v obci sú rokokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia, rozšírený v neogotickom slohu v druhej polovici 19. storočia a kamenná sýpka z prvej polovice 19. storočia. Kaštieľ je obklopený anglickým parkom založeným v 19. storočí. Vojnové udalosti prvej a druhej svetovej vojny pripomínajú dva vojnové cintoríny a dva pomníky. Architektonickým skvostom je pravoslávny chrám z roku 1955 postavený v staroruskom historizujúcom slohu.
Súčasťou Stakčína je sedem chotárov vysídlených obcí nad Vodárenskou nádržou Starina. Uvedené územie je dnes územím Národného parku Poloniny a Parku tmavej oblohy Poloniny. Časť nenarušených lesov v chotári je súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO – Karpatské bukové pralesy (lokalita Vihorlat).

Viac z tejto kategórie: « Obec Kolonica Obec Zboj »

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

loga
Real time web analytics, Heat map tracking