Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Obec Kolonica

Založená bola na základe valašského práva obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Prvýkrát je písomne doložená v roku 1548 pod názvom Klanycza. Patrila k Humenskému panstvu rodiny Drugethovcov, poslednými vlastníkmi boli Lobkoviczovci. V súčasnosti má 600 obyvateľov.

Najstaršou pamiatkou je gréckokatolícky chrám z roku 1845. Historickou zaujímavosťou je Kamenný priepust na Šponárni na trase zaniknutej lesnej úzkokoľajky.  K prírodným zaujímavostiam patria skalné bralá – Viducké skaly.  
Časť nenarušených lesov v chotári je súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO – Karpatské bukové pralesy (lokalita Vihorlat). Športovo-rekreačné využitie občanom a návštevníkom obce poskytuje areál Bejvoč (kúpanie, futbal, volejbal)  a letisko Kolonické sedlo (športové lietanie, paragliding).
V Kolonickom sedle sa nachádza detašované pracovisko Vihorlatskej hvezdárne Humenné - observatórium a planetárium. Obec je súčasťou Parku tmavej oblohy Poloniny.

Viac z tejto kategórie: « Obec Ubľa Obec Stakčín »

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

loga
Real time web analytics, Heat map tracking